แสดงผล 4 ทัวร์ จากทั้งหมด 13 ทัวร์
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • หน้า
ทัวร์ญี่ปุ่น : PURE-IJXW223 โตเกียว ฟูจิ สกี 5วัน 3คืน บิน XW
วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku – ออนเซ็น - ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ลานสกี Fujiten - โอชิโนะฮัคไก – มิตซุยเอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ- จ.ชิบะ - งานประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village หมู่บ้านเยอรมัน - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - วัดนาริตะ - ร้านดองกิโฮเต้ - ห้างอิออนมอลล์  ...
เริ่ม 22,888
กุมภาพันธ์ 20 - 24 ก.พ. 63, 25 - 29 ก.พ. 63,
มีนาคม 01 - 05 มี.ค. 63, 10 - 14 มี.ค. 63, 15 - 19 มี.ค. 63,
ราคาเริ่มต้น 22888- /เดินทาง ม.ค.-มี.ค.63
ทัวร์ญี่ปุ่น : PURE-IJXW334 โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ 5วัน 3คืน บิน XW
พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุสสึ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – คานางาวะ - คามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึ - เกาะเอโนะชิมะ - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - ออนเซ็น - ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะฮัคไกหรือลานสกี Fujiten – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku - จ.ชิบะ - งานประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village หมู่บ้านเยอรมัน - วัดนาริตะ - ร้านดองกิโฮเต้ - ห้างอิออนมอลล์  ...
เริ่ม 22,888
กุมภาพันธ์ 16 - 20 ก.พ. 63, 25 - 29 ก.พ. 63,
มีนาคม 01 - 05 มี.ค. 63, 08 - 12 มี.ค. 63, 15 - 19 มี.ค. 63, 22 - 26 มี.ค. 63,
ราคาเริ่มต้น 22888- /เดินทาง ก.พ.-มี.ค.63
ทัวร์ญี่ปุ่น : PURE-IJXW33 โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน บิน XW
วัดโทไดจิ - สวนกวาง - เกียวโต - พิธีชงชา – ศาลเจ้าเฮอัน - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า - ชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า – ร้าน JTC ดิวตี้ฟรี - โกเบ - ลานสกี Rokko Snow Park - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้า USJ ...
เริ่ม 22,888
กุมภาพันธ์ 20 - 24 ก.พ. 63, 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 63,
มีนาคม 04 - 08 มี.ค. 63, 07 - 11 มี.ค. 63, 11 - 15 มี.ค. 63,
ราคาเริ่มต้น 22,888- /เดินทาง ม.ค.-มี.ค.63
ทัวร์ญี่ปุ่น : PURE-IJXW881 ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ คิโรโระสกีรีสอร์ท 5วัน 3คืน บิน XW
โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – คิโรโระสกีรีสอร์ท - โรโระ - โอตารุ -  คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ – ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ร้าน Duty Free – มิตซุยเอ้าท์เลท - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ตลาดปลาโจไก (มีรถพาไป) – อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์ - ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ถ่ายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดริสนามบินชิโตะเสะ ...
เริ่ม 22,888
กุมภาพันธ์ 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม 04 - 08 มี.ค. 63, 06 - 10 มี.ค. 63, 13 - 17 มี.ค. 63, 20 - 24 มี.ค. 63,
ราคาเริ่มต้น 22,888- /เดินทาง ก.พ.-มี.ค.63
แสดงผล 4 ทัวร์ จากทั้งหมด 13 ทัวร์
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • หน้า