แสดงผล 4 ทัวร์ จากทั้งหมด 85 ทัวร์
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี : PURE-ZDME18 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์ 8D5N บินโดย QR
สวนโคโลเมนส / โกเย /  VDNKH Expo Park / สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ / มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ /  ถนนอารบัต / เมืองมอสโคว์ / เมืองซาร์กอร์ส / โบสถ์อัสสัมชัญ / บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ / โบสถ์ทรินิตี้ / เมืองมอสโคว์ / ตลาดอิสไมโลโว่ / DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก / เมืองมอสโคว์ / พระราชวังเครมลิน / มหาวิหารอัสสัมชัญ / มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล / ระฆังยักษ์แห่ง / พระเจ้าซาร์ / ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ / จัตุรัสแดง / มหาวิหารเซนต์ บาซิล /หอนาฬิกาซาวิเออร์ / ห้างสรรพสินค้ากุม / อนุสรณ์สถานเลนิ / เมืองมอสโคว์ / สถานีรถไฟความเร็วสูง / เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก / เมืองพุชกิน / พระราชวังแคทเทอรีน /พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ / พระราชวังฤดูหนาว / พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ / เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก / มหาวิหารเซนต์ ไอแซค / โบสถ์หยดเลือด / ป้อมปีเตอร์ และ ปอล / ถนนเนฟกี้ ...
เริ่ม 49,999
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี : PURE-ZDME16 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7D3N บินโดย SQ
พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ / VDNKH / มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ / สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ / ตลาดอิสไมโลโว่ / DIYตุ๊กตาแม่ลูกดก / พระราชวังเครมลิน / มหาวิหารอัสสัมชัญ / มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล / ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ / ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ / จัตุรัสแดง / มหาวิหารเซนต์ บาซิล / หอนาฬิกาซาวิเออร์ / ห้างสรรพสินค้ากุม / อนุสรณ์สถานเลนิน / สวนซายาร์ดเย / รถไฟตู้นอนสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก / เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก / สถานีรถไฟ / พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ / พระราชวังฤดูหนาว / พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ / ถนนเนฟสกี้ / มหาวิหารเซนต์ ไอแซค / โบสถ์หยดเลือด / ห้างแกลเลอเรีย / รถไฟด่วน SAPSAN / สวนโคโลเมนสโกเย  ...
เริ่ม 39,999
ทัวร์เกาหลี : PURE-ZICN04 เกาหลี โซล ซอรัค เลทส์โก โรแมนติกซอรัค 5D3N บินโดย TG
เมืองยงอิน / สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) / อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน / วัดชินฮึงซา / คอสเมติค / โซลทาวเวอร์ / ถนนฮงแด / อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน / วัดชินฮึงซา / คอสเมติค / โซลทาวเวอร์ / ถนนฮงแด / ตลาดเมียงดง / เทศกาลดอกซากุระ โซลฟอร์เรส / สมุนไพรฮอตเกนามู / พลอยอเมทิส / สวนศิลปะอันยาง / ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต  ...
เริ่ม 19,999
ทัวร์เกาหลี : PURE-ZICN02 เกาหลี โซล อินชอน เลทส์โก เชอร์รี่บอสซั่ม 5D3N บินโดย XJ
สวนยางแจซิตี้เซ็น ฟอร์เรส / โซลทาวเวอร์ / ชมดอกซากุระ ทะเลสาบซอกชน / สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด / ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี / พิพิทธภัณฑ์สาหร่าย / ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน / ศูนย์สมุนไพรโสม / หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง / พระราชวังชางเคียงกุง / คอสเมติค / ตลาดเมียงดง / ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู / พลอยอเมทิส / ถนนฮงแด / เทศกาลดอกจินดัลเร เขาวอลมิซาน ...
เริ่ม 15,999
แสดงผล 4 ทัวร์ จากทั้งหมด 85 ทัวร์