แสดงผล 4 ทัวร์ จากทั้งหมด 13 ทัวร์
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • หน้า
ทัวร์พม่า : PURE-BMMR015 มหัศจรรย์ MYANMAR ย่างกุ้ง ชเวดากอง อินแขวน 2D1N บินโดย SL
ชเวดากอง / เจดีย์โบตาทาวน์ / เทพทันใจ / เทพกระซิบ / เจดีย์พระธาตุอินทร์แขวน / หงสาวดี / เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) / วัดไจ๊คะวาย / พระราชวังบุเรงนอง / เจดีย์ไจ้ปุ่น / พระนอนชเวตาเลียว(ยิ้มหวาน) / พระนอนตาหวาน  ...
เริ่ม 6,999
เดินทาง ธ.ค.-เม.ย.63
ทัวร์พม่า : PURE-BMMR014 มหัศจรรย์ MYANMAR ย่างกุ้ง 2D1N บินโดย SL
ย่างกุ้ง / เจดีย์ไจ๊เข้า / เทพทันใจไจ๊เข้า / สิเรียม / เจดีย์เยเลพญา / เจดีย์โบตาทาวน์ / เทพทันใจ / เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล / พระมหาเจดีย์ชเวดกอง / เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร / เจดีย์ไจ้กะส่าน / เจดีย์เอ่งต่อหย่า / เจดีย์เมียตซอนินเนือง / ตลาดสก็อต  ...
เริ่ม 6,900
กุมภาพันธ์ 16 - 17 ก.พ. 63, 23 - 24 ก.พ. 63,
มีนาคม 01 - 02 มี.ค. 63, 15 - 16 มี.ค. 63, 29 - 30 มี.ค. 63,
เมษายน 05 - 06 เม.ย. 63, 19 - 20 เม.ย. 63, 26 - 27 เม.ย. 63,
ราคาเริ่มต้น 7,900- /เดินทาง ธ.ค.-เม.ย.63
ทัวร์พม่า : PURE-BMMR04 มหัศจรรย์ MYANMAR ย่างกุ้ง ชเวดากอง อินแขวน 3D2N บินโดย SL
หงสาวดี / เจดีย์ชเวมอดอร์ / พระราชวังบุเรงนอง / คิมปูนแค้มป์ / พระธาตุอินทร์แขวน / วัดไจ๊คะวาย / เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน / ย่างกุ้ง / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / เทพทันใจไจ๊เข้า / สิเรียม / เจดีย์โบตะทาวน์ / เทพทันใจ / เทพกระซิบ / ตลาดสก๊อต / วัดพระหินอ่อน ...
เริ่ม 8,999
มกราคม 17 - 19 ม.ค. 63, 24 - 26 ม.ค. 63, 31 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์ 07 - 09 ก.พ. 63, 14 - 16 ก.พ. 63, 21 - 23 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม 06 - 08 มี.ค. 63, 13 - 15 มี.ค. 63, 20 - 22 มี.ค. 63,
เมษายน 10 - 12 เม.ย. 63, 12 - 14 เม.ย. 63,
ราคาเริ่มต้น 8,999- /เดินทาง ธ.ค.-เม.ย.63
ทัวร์พม่า : PURE-BJT01 มหัศจรรย์ MYANMAR 1D บินโดย SL
ย่างกุ้ง / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / พระนอนตาหวาน / วัดหงาทัตยี / เทพทันใจ / เทพกระซิบ / วัดพระหินอ่อน  ...
เริ่ม 3,999
เดินทาง ธ.ค.-มิ.ย.63
แสดงผล 4 ทัวร์ จากทั้งหมด 13 ทัวร์
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • หน้า