แสดงผล 4 ทัวร์ จากทั้งหมด 9 ทัวร์
  • 3
  • 2
  • 1
  • หน้า
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี : PURE-ZDME18 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์ 8D5N บินโดย QR
สวนโคโลเมนส / โกเย /  VDNKH Expo Park / สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ / มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ /  ถนนอารบัต / เมืองมอสโคว์ / เมืองซาร์กอร์ส / โบสถ์อัสสัมชัญ / บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ / โบสถ์ทรินิตี้ / เมืองมอสโคว์ / ตลาดอิสไมโลโว่ / DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก / เมืองมอสโคว์ / พระราชวังเครมลิน / มหาวิหารอัสสัมชัญ / มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล / ระฆังยักษ์แห่ง / พระเจ้าซาร์ / ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ / จัตุรัสแดง / มหาวิหารเซนต์ บาซิล /หอนาฬิกาซาวิเออร์ / ห้างสรรพสินค้ากุม / อนุสรณ์สถานเลนิ / เมืองมอสโคว์ / สถานีรถไฟความเร็วสูง / เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก / เมืองพุชกิน / พระราชวังแคทเทอรีน /พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ / พระราชวังฤดูหนาว / พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ / เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก / มหาวิหารเซนต์ ไอแซค / โบสถ์หยดเลือด / ป้อมปีเตอร์ และ ปอล / ถนนเนฟกี้ ...
เริ่ม 49,999
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี : PURE-ZDME16 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7D3N บินโดย SQ
พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ / VDNKH / มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ / สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ / ตลาดอิสไมโลโว่ / DIYตุ๊กตาแม่ลูกดก / พระราชวังเครมลิน / มหาวิหารอัสสัมชัญ / มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล / ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ / ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ / จัตุรัสแดง / มหาวิหารเซนต์ บาซิล / หอนาฬิกาซาวิเออร์ / ห้างสรรพสินค้ากุม / อนุสรณ์สถานเลนิน / สวนซายาร์ดเย / รถไฟตู้นอนสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก / เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก / สถานีรถไฟ / พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ / พระราชวังฤดูหนาว / พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ / ถนนเนฟสกี้ / มหาวิหารเซนต์ ไอแซค / โบสถ์หยดเลือด / ห้างแกลเลอเรีย / รถไฟด่วน SAPSAN / สวนโคโลเมนสโกเย  ...
เริ่ม 39,999
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี : PURE-ZIST20 ตุรกี บอลลูนหลากสี 9วัน 6คืน บิน TK
- เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - สวนผีเสื้อ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง  เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี - เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส -- ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิม  ...
เริ่ม 29,999
กุมภาพันธ์ 23 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 07 มี.ค. 63,
มีนาคม 04 - 12 มี.ค. 63, 11 - 19 มี.ค. 63, 14 - 22 มี.ค. 63, 20 - 28 มี.ค. 63, 21 - 29 มี.ค. 63, 25 มี.ค. - 02 เม.ย. 63, 27 มี.ค. - 04 เม.ย. 63,
ราคาเริ่มต้น 29,999-/ เดินทาง ม.ค.-มี.ค.63
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี : PURE-IST01 มหัศจรรย์ ตุรกี พักโรงแรมถ้ำ 8วัน 5คืน บิน TK
• ชานัคคาเล่ • นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ • ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวูด • ชมเมืองโบราณทรอย • โรงงานผลิตเสื้อหนัง• เมืองโบราณเอฟฟิซุส  • บ้านพระแม่มารี • คุชาดาสึ • ปราสาทปุยฝ้าย • คอนย่า • สถานีคารวาน • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค•โรงงานผลิตพรมทอมือ• โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • ชมการแสดงระบำหน้าท้อง • อังการา • ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม • บลูมอสก์ • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • ฮายาโซฟีอา • พระราชวังทอปกาปึ • ชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต ...
เริ่ม 27,900
เดินทาง ธ.ค.62- มิ.ย.63
แสดงผล 4 ทัวร์ จากทั้งหมด 9 ทัวร์
  • 3
  • 2
  • 1
  • หน้า