ทัวร์จีน เซียงไฮ้ ปักกิ่ง เที่ยว 2 สวนสนุก

จำนวนการเข้าขม 5 ครั้ง
ทัวร์จีน เซียงไฮ้ ปักกิ่ง เที่ยว 2 สวนสนุก - บริษัท เพียว ทราเวล จำกัด
รหัสทัวร์
007-8117
วันที่เดินทาง
ก.พ.67 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
AIR CHINA (CA)

ไฮไลท์

  • เมืองโบราณอู่เจิ้น - หอไข่มุก - ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ 
  • จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
  • กําแพงเมืองจีน - ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ เต็มวัน
  • สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง เต็มวัน

แผนการเดินทาง

23.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน Air China โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

01.40 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง ประเทศจีน โดยสายการบิน Air China เที่ยวบินที่ CA806 (มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

07.00 เดินทาง สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง ประเทศจีน ประเทศจีน หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ  (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณอู่เจิ้น อยู่ในเมืองถงเซียง ทางตอนเหนือของมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน มีประชากรราว 60,000 คน ในจำนวนนี้กว่า 12,000 คน อาศัยอยู่ที่นี่มายาวนานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ บ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างที่นี่ยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่าแก่ไว้อย่างดีมาก และยังมีการสัญจรทางน้ำผ่านคลองแทนถนน ทำให้ผู้มาเยือนสัมผัสถึงกลิ่นอายความเป็นจีนโบราณ ราวกับหลุดเข้าไปในหนังจีนเลยทีเดียว ร้านยา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน (WAITAN) ซึ่งไม่ได้เป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนริมแม่น้ำที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่า หาดไว่ทานยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่อง “เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้” ซึ่งถ่ายทอด เรื่องราวของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ที่เกิดขึ้นในยุคที่เมืองเซี่ยงไฮ้เต็มไปด้วยเจ้าพ่อหลายแก๊งค์ แย่งชิงอำนาจกันให้วุ่นวายไปหมด หาดไว่ทานจึงมีชื่อที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยว่า "หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้"

อีก 1 แลนด์มาร์คที่ท่านต้องถ่ายรูปเมื่อมาถึงเมืองเซี่ยงไฮ้นั้นคือ หอไข่มุก เป็นหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์สูง 468 เมตร ลักษณะเป็นไข่มุก 11 ลูก และ เสา 3 เสา ด้านบนเป็นรูปไข่มุก 3 เม็ด 3 ขนาดเรียงกันในแนวตั้ง ไม่ขึ้นตึก

นำท่านถ่ายรูป ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) เป็นอาคารสูงที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการการเงินของเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ซึ่งเป็นอาคารสูงที่สูงที่สุดในประเทศจีนและอันดับสองของโลก หลังจากอาคารบูรณาการบูรณ์สูงที่สุดในดูไบ ตลอดจนเป็นที่รู้จักกันดีในทุกส่วนของโลก สูงเป็น 632 เมตร (2,073 ฟุต) และมีจำนวนชั้นทั้งหมด 128 ชั้น ไม่ขึ้นตึก

นำท่านสู่ ถนนนานกิง (NANJINGLUSTREET) ถนนคนเดินที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ที่หาดไว่ทานยังสามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกได้ว่ามาถึงเซี่ยงไฮ้จริงๆ อิสระช้อปปิ้งที่ถนนนานกิงได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

ที่พัก VINA HOTEL SHANGHAI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (Shanghai Disneyland) สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดิสนีย์ ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับแม่น้ำหวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่า เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2016  ซึ่งใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้นราว 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ล้านบาท รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว กรณีไม่เข้าสวนสนุกต้องแจ้งก่อนเดินทาง 14 วัน คืนค่าเข้า 2,000 บาท/ท่าน

เที่ยง/เย็น อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

โดยเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ ประกอบไปด้วย 6 ธีมปาร์ค และ 1 ฟรีโซน ดังนี้

Disney Town เป็นโซนแรกก่อนเข้าสวนสนุก โซนนี้ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าชม ประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆมากมาย อีกทั้งยังมี Lego Land ในโซนนี้อีกด้วย           

Mickey Avenue โซนนี้จะเป็นโซนขายของที่ระลึกกับร้านอาหาร และก็จะมีส่วนของที่ฉายหนังการ์ตูนสั้นของมิกกี้เม้าส์ เหมาะกับการถ่ายรูปและนั่งพักผ่อนภายในสวนสนุก

Adventure Isle ดินแดนให้การผจญภัยที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดำบรรพ์ “Camp Discovery” พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินสำรวจดินแดนที่แฝงไปด้วยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเข้าไปสู่ “Roaring Rapids” อุโมงค์ถ้ำปริศนาในช่องเขารอวร์ริ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของจระเข้ยักษ์น่าเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเราบินชมธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างต่างๆทั่วโลก

Tomorrow Land อีกหนึ่งไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย์ ที่มักจะสร้างโลกแห่งอนาคต เพื่อสร้างจิตนาการให้กับเด็กๆ พร้อมกับดีไซน์เครื่องเล่นสุดล้ำให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ สำหรับที่ดิสนีย์แลนด์แห่งใหม่นี้ เปิดตัวเครื่องเล่นที่มีจากวิดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนานนามไว้ว่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตีลังกาสำหรับเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ที่ห้ามพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อย่าง “Star Wars Launch Bay” ได้ถ่ายรูปกับ Darth Vader ตัวเป็นๆ Gardens of Imagination มีจุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่ สวนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงน้ำชาที่พักผ่อนหย่อนใจที่งดงามอย่างลงตัว อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เครื่องเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นดี คือ Fantasia Carousel (ม้าหมุน) กับ Dumbo The Flying Elephant

Treasure Cove เป็นธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อดัง The Pirates of the Caribbean กลายเป็นเครื่องเล่นและการแสดงโชว์สุดตระการตา ที่หาชมได้แค่เพียงที่ เซี่ยงไฮ้ เท่านั้น จำลองฉากต่างๆ ริมทะเล เครื่องเล่นไฮไลท์คือ Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเรานั่งเรือพจญภัยไปกับต่อสู้ของเรือ Black Pearl กับ Flying Dutchman นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’

Fantasy Land สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที่ตั้งของปราสาทดิสนีย์ ที่มีชื่อว่า “Enchanted Stourybook Castle” ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกี้เมาท์, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน และยังโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภัยภายในปราสาทดิสนีย์ พบเรื่องราวของสโนว์ ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมิติ หรือ “ALICE IN WONDERLAND MAZE” เป็นทางเดินผ่านเขาวงกตเพื่อเข้าไปเจอตัวละครจาก Alice in Wonderland  และเครื่องเล่นไฮไลท์ของโซนนี้ก็คือ “Seven Dwarfs Mine Train” นั่งรถไฟเข้าเหมืองแร่ไปกับคนแคระทั้ง 7 ชวนให้สนุกและหวาดเสียวได้พอสมควร หมายเหตุ: วันที่เข้าสวนสนุกอาจมีการสลับวัน

ราคาบัตร Express เริ่มต้นที่  2200 หยวน/ท่าน ขึ้นอยู่กับวันเดินทางและจำนวนบัตรที่คงเหลือ

ที่พัก VINA HOTEL SHANGHAI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูงจาก เมืองเซี่ยงไฮ้-เมืองปักกิ่ง ปักกิ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปี เป็นเมืองหลวงโบราณของจีน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เหลียว ราชวงศ์จิน ราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง รวม 5 ราชวงศ์ และเมื่อสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2492 (ค.ศ. 1949) ก็ได้ตั้งให้ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงทานบนรถไฟ

นำท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการ ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน (TIANANMEN SQUARE) หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก มีความสำคัญในวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ ถือเป็นสัญลักษณ์และที่ตั้งของเหตุการณ์สำคัญมามากมายในประวัติศาสตร์จีน จัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และย้อนรอยอารยธรรมสุดยิ่งใหญ่ ณ พระราชวังต้องห้าม (FORBIDDEN CITY) มรดกโลกแห่งเมืองจีน เดิมเป็นที่ประทับของจักรพรรดิจีนมาหลายราชวงศ์ ปัจจุบันพระราชวังต้องห้ามกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในปักกิ่ง และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วโลกเพื่อมาชมความยิ่งใหญ่อลังการของสถาปัตยกรรมจีนโบราณ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ พระราชฐานชั้นนอก และพระราชฐานชั้นใน ก่อนจะผ่านเข้าสู่พระราชวังจะพบกับ ประตูอู่ (Meridian Gate) ที่คุ้นตากันเป็นอย่างดี ไฮไลต์สำคัญที่พลาดไม่ได้เลยคือ พระที่นั่งไท่เหอ (Hall of Supreme Harmony) 1 ใน 3 พระที่นั่งสำคัญที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีต่างๆ เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระราชวังต้องห้าม ซึ่งสร้างจากไม้ทั้งหลัง ด้านในท้องพระโรงมีขนาดกว้างขวางมาก รวมถึงบัลลังก์มังกรของฮ่องเต้ที่ตั้งอยู่บริเวณตรงกลาง แสดงถึงความยิ่งใหญ่ได้เป็นอย่างดี (วันจันทร์พระราชวังปิด) ร้านไข่มุก

นำท่านเดินทางต่อสู่ ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง (WANGFUJING SHOPPING STREET) เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่น่าตื่นตาตื่นใจคู่กับเมืองปักกิ่งมาช้านาน ซึ่งนอกจากจะเป็นถนนที่รวบรวมเอาสินค้าอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ เสื้อผ้า ยังมีอาหารที่มีทั้งของขึ้นชื่อยอดนิยมของชาวจีน ไปจนอาหารแปลกตาที่หารับประทานไม่ได้ที่อื่น ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์และสีสันอันคึกคักของถนนหวังฝูจิ่ง ถนนแห่งนี้ยังมีขนมชื่อดังอย่าง ถังหูลู่ ให้ลองชิมอีกด้วย

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูสุกี้มองโก

ที่พัก HOLIDAY INN BEIJING ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านผจญภัยใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง (UNIVERSAL STUDIO BEIJING RESORT) สวนสนุกยูนิเวอร์แซลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย นับเป็นดินแดนแห่งความสุขแห่งใหม่ที่ประเทศจีน อาณาจักรแห่งความสนุกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 โซนด้วยกัน ได้แก่ The Wizarding World of Harry Potter, Transformer Metrobase, Kung Fu Panda Land of Awesomeness, Hollywood, Water World, Minion Land และ Jurassic World Islar Nablar ได้ยินชื่อแต่ละโซนแล้วต้องร้องว้าว! เรียกได้ว่าเป็นการยกเอาอาณาจักรจากภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกมาไว้ที่นี่ทั้งหมด รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว กรณีไม่เข้าสวนสนุกต้องแจ้งก่อนเดินทาง 14 วัน คืนค่าเข้า 2,000 บาท/ท่าน

The Wizarding World of Harry Potter

จากคาถาเวทมนตร์ไปจนถึงสัตว์วิเศษ จากวายร้ายมืดมนไปจนถึงฮีโร่ผู้กล้าหาญ ทั้งหมดอยู่ที่นี่ที่ The Wizarding World of Harry Potte สำรวจความลึกลับของปราสาท Hogwart เยี่ยมชมร้านค้าใน Hogsmead และลองชิมอาหารจากสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกพ่อมดแม่มด พร้อมสัมผัสประสบการณ์เครื่องเล่นสุดเร้าใจและสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งเวทย์มนตร์และความตื่นเต้นเร้าใจ

Transformers Metrobase

สาวกทรานฟอร์เมอร์ต้องห้ามพลาด ที่ซึ่งมนุษย์และออโตบอทต้องร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับเหล่าศัตรู และทำภารกิจสุดระทึกใจไปกับ Decepticoaster รถไฟเหาะขนาดใหญ่ที่พร้อมท้าทายทุกความกล้าของทุกคน

Kung Fu Panda

ย้อนเวลาสู่ยุคโบราณของจีนไปพบกับ นักรบมักรที่ Kung Fu Panda Land of Awesomeness สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นต่างๆ และแสงสีเสียงในเทศกาลสุดตระการตา แวะไปเติมพลังที่ Mr.Ping’s Noodle House ร้านบะหมี่ของคุณพ่อเจ้าแพนด้า “อาโป” ในเรื่องกังฟูแพนด้านั่นเอง

Hollywood Road

เดินเล่นบน Hollywood Road ที่ยกเอาสตูดิโอถ่ายหนัง และบรรยากาศเหมือนฮอลลิวู้ดที่อเมริกามาไว้ที่นี่ รวมถึงเปิดประสบการณ์ชม special effects ที่นำมาใช้จริงในภาพยนตร์

Water World

ร่วมผจญภัยไปกับ Water World อาณาจักรใต้น้ำที่พร้อมให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจไปกับกิจกรรมสุดระทึก และการแสดงต่างๆ อีกมากมายที่ห้ามพลาด

Minion Land

เข้าสู่โลกมหัศจรรย์ของ Illumination's Minions ที่ซึ่งความโกลาหลและความโกลาหลรอคุณอยู่ทุกเมื่อ! เยี่ยมชมบ้านของ Gru และกลายเป็นมินเนี่ยน ชมตัวละคร SING ที่คุณชื่นชอบที่ Illumination Theater หรือสนุกสนานไปกับ Super Silly Fun Land มีอะไรให้ดูและทำอีกมากมายใน Minion Land

Jurassic World Islar Nablar

นั่งไทม์แมชชีนกลับไปเมื่อ 65 ล้านปีก่อนที่ Jurassic World Islar Nablar พบกับสัตว์โลกล้านปีอย่างไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆ และเครื่องเล่นสุดระทึกใจที่จะพาทุกคนผจญภัยเข้าไปในช่องเขา น้ำตก และภูเขาไฟสุดอลัง

ราคาบัตร Express เริ่มต้นที่  2500 หยวน/ท่าน ขึ้นอยู่กับวันเดินทางและจำนวนบัตรที่คงเหลือ

ที่พัก HOLIDAY INN BEIJING ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมความอลังการของ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ กำแพงเมืองจีน (GREAT WALL OF CHINA) สิ่งก่อสร้างสุดยิ่งใหญ่ที่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกต่างใฝ่ฝันที่จะได้มาเยือนสักครั้งในชีวิต กำแพงหินที่ทอดตัวยาวพาดผ่านหลากหลายสภาพภูมิอากาศ ทั้งทะเลทราย ทุ่งหญ้า ภูเขา จากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของประเทศจีน ระยะทางความยาวประมาณ 21,196 กิโลเมตร กำแพงเมืองจีนถูกแบ่งออกเป็นหลายเส้นทาง หนึ่งในเส้นทางที่ได้รับความนิยมมากสุด ด่านจูหยงกวน ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงามของทิวทัศน์กำแพงเมืองจีน ตั้งอยู่บนภูเขาสูงใหญ่สลับไปมา และมีป้อมปราการอายุนับร้อยปีที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม ร้านหยก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูเป็ดปักกิ่ง

อิสระท่าน ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท สิ้นค้าแบรด์ต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินปักกิ่ง

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินปักกิ่ง เพื่อกลับประเทศไทย (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.20 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air China เที่ยวบินที่ CA979

00.40 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
20 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 36,990 บาท 6,000 บาท 40,990 บาท 0
28 ก.พ. 67 - 04 มี.ค. 67 30,990 บาท 6,000 บาท 33,990 บาท 14 จอง
05 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 36,990 บาท 6,000 บาท 40,990 บาท 0
09 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67 36,990 บาท 6,000 บาท 40,990 บาท 0
16 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67 36,990 บาท 6,000 บาท 40,990 บาท 0
30 มี.ค. 67 - 04 เม.ย. 67 36,990 บาท 6,000 บาท 40,990 บาท 0

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
36,990 บาท
รหัส 007-8117 ทัวร์จีน เซียงไฮ้ ปักกิ่ง เที่ยว 2 สวนสนุก
ราคาเริ่มต้น 36,990 บาท
เดินทางช่วง ก.พ.67 - มี.ค.67
เดินทางโดย AIR CHINA (CA)
ดูเพิ่มเติม https://puretravel888.com/tour.php?tour_id=4412

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/093/007-8117.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท เพียว ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07506
โทร 094-851-9541 ,089-692-2655
LINE ID @puretravel
อีเมล puretravel888@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท เพียว ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07506

ที่อยู่ 63/53 หมู่ที่ 7 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา